TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÓHELYEK RÉSZÉRE


A Budavári Önkormányzat Kerületkártyája egy komplex, több funkció lehetőségét magában hordozó kedvezmény kártya.

Célja, hogy kedvezményes vásárlás és szolgáltatás igénybevételének lehetőségével segítse a kerület lakosait, élénkítse a gazdasági folyamatokat, kerületen belül tartsa a fogyasztást és erősítse a lokálpatriotizmust.

A kártya érvényessége:

Három év, melynek érvényességét a kártyába épített rendszer ellenőrzi.

A kártyára jogosult:

Az I. kerületben lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező, 14. életévüket betöltött személyek.

Hogyan növeli a Kerületkártya a forgalmat?

A Kerületkártya kedvezményei ösztönzik a lakosokat a helyszínek felkeresésére a kedvezmény mértékének arányában. Minél szélesebb körű kedvezményt kínál egy-egy partner, annál keresettebb a kártyabirtokosok körében.

Milyen konkrét előnyökkel jár a Budavári Kerületkártya partnerség?

Az Önkormányzat partnere, egy válogatott és hivatalos kerületi szolgáltatói kör részévé válik.
Megjelenési lehetőségekhez jut, az Önkormányzat által időszakosan kiadott Kerületkártya katalógusban, a Budavári Kártya program hivatalos weboldalán (képpel, szöveggel, elérhetőséggel) és elektronikus levélben.
 
A Kerületkártya vonalkóddal illetve chippel ellátott kártya, amelyet egy egyszerű kártyalehúzó rendszer vagy akár mobiltelefonos alkalmazás segítségével lehet működtetni.

Milyen feltételekkel lehet csatlakozni a Budavári Kerületkártyához?

A csatlakozás feltétele a termékek, szolgáltatások árából az elfogadóhely által meghatározott kedvezmény nyújtása minden érvényes Budavári Kerületkártyával rendelkező vásárló részére, a kártya érvényességi ideje alatt. A kedvezményes áruk körét és a kedvezmény mértékét az elfogadóhely üzletpolitikája szerint határozza meg, melyről a kártyatulajdonosok az időszakosan megjelenő katalógusból és a jelzett internetes felületekről tájékozódhatnak.

A csatlakozás a vállalkozások részére DÍJMENTES!

A csatlakozás feltétele az éves szerződés aláírása és az abban foglaltak maradéktalan betartása.

További információk: Fábik Gabriella, népjóléti csoportvezető

Telefon: 06-1-458-3033, e-mail: keruletkartya@budavar.hu